Лечение и лекарства при рак на дебелото черво

Лечението, което лекарят Ви ще назначи, зависи основно от фазата на раковото заболяване.

Трите основни начини на лечение на рак на дебелото черво са: хирургическа намеса, лечение с лекарства (химиотерапия и/или таргетна терапия) или облъчване (лъчелечение).

Хирургическа намеса за рак на дебелото черво в ранен стадий

Ако ракът е с малки размери, локализиран в полип и е в ранен стадий, лекарят може напълно да го отстрани по време на колоноскопията. По време на операцията или след нея малка част от тумора се изследва от специалист-патолог. Ако патологът определи, че ракът в полипа не засяга основата — където полипът е прикрепен към стената на червата — има голяма вероятност ракът да бъде напълно елиминиран.

Някои по-големи полипи може да се отстранят с хирургическа лапароскопия. При тази процедура, хирургът прави операцията през няколко малки разрези в коремната стена, вкарвайки инструменти с прикрепени камери, които показват дебелото черво на видео монитор. Хирургът може да вземе проби и от лимфните възли в областта, където се намира рака.

Хирургическа намеса за рак на дебелото черво в напреднал стадий

  • Ако туморът се е разраснал в или през дебелото черво, хирургът може да ви препоръча частично изрязване на засегнатите части на червото, за да отстрани частта в която е туморът, заедно с околната нормална тъкан. Околните лимфни възли обикновено също се отстраняват и изследват за наличие на ракови клетки.
  • Хирургът често може да свърже отново здравите части на дебелото черво или ректума. Но когато това не е възможно, например, ако ракът е на изхода на ректума, ще се наложи временна или постоянна колостомия. Това означава да се направи отвор в стената на корема от част от останалото черво, за да може отходните продукти от тялото да се събират в специална торбичка. Понякога колостомията е само временна, за да се даде възможност на дебелото черво или ректума да зараснат след операцията. В някои случаи, обаче, колостомията може да бъде постоянна.
  • Ако ракът е в много напреднал стадий, или ако общото здравословно състояние на пациента е силно увредено, хирургът може да препоръча операция, за да освободи блокажа на дебелото черво или да предприеме други мерки, за да подобри състоянието. Тази операция се прави с цел облекчаване на симптомите като кървене и болка, когато излекуването за съжаление е малко вероятно или невъзможно.
  • В специални случаи, когато ракът се е разпространил само в черния дроб, и ако общото здравословно състояние на пациента като цяло е добро, лекарят може да предложи операция за отстраняване на метастазите от черния дроб (лекарите ги наричат лезии). Химиотерапията може да се използва преди или след този вид операция. Това лечение може да подобри прогнозата за изхода на заболяването.

Химиотерапия

Химиотерапията използва лекарства, за да унищожи раковите клетки. Тя може да се използва за унищожаване на раковите клетки след операцията, за да се контролира растежа на тумора или за да се облекчат симптомите на рака. Лекарят може да препоръча химиотерапия, ако ракът се е разпространил извън стената на дебелото черво, или ако е засегнал лимфните възли. При пациенти с рак на ректума, химиотерапията обикновено се прилага заедно с лъчетерапия.

Лъчетерапия

Лъчетерапията използва мощни енергийни източници, като рентгенови лъчи, за да убие раковите клетки, които може да са останали след операцията, да свие големите тумори преди операция, за да отстранят по-лесно, или да облекчи симптомите на рака на дебелото черво или ректума.

Лъчетерапията рядко се използва за рак на дебелото черво в ранен стадий, но е рутинна част при лечението на ректалния рак, особено ако той е преминал през стената на ректума и е стигнал до околните лимфни възли. Лъчетерапията, обикновено комбинирана с химиотерапия, може да се използва след операцията, за да се намали риска ракът да се появи отново в тази област на ректума, откъдето е започнал.

Таргетна лекарствена терапия

Лекарствата, които са насочени към специфични дефекти, които позволяват на раковите клетки да се размножават, се дават на пациенти с напреднал рак на дебелото черво. Таргетните лекарства се прилагат заедно с химиотерапия или самостоятелно. Обикновено те се предписват на пациенти с напреднал рак на дебелото черво.

Някои хора се повлияват добре от таргетните лекарства, докато други – не. Изследователите в момента се опитват да определят кои пациенти имат най-голяма полза от тях.